Arkkitehtipalveluita ammattitaidolla

Erityisosaaminen

Tarjoamme uudisrakennus- ja korjausrakennushankkeiden arkkitehti- ja pääsuunnittelua.

Toimistomme erityisosaamista ovat asuntosuunnittelu, julkinen rakentaminen ja korjausrakentaminen. Julkisen rakentamisen suunnittelukohteina painottuvat erityisesti koulut, päiväkodit sekä erityisryhmien asumis- ja tilapalvelut. Korjausrakentamisessa toimistollamme on pitkäaikaista kokemusta taloyhtiöiden sekä koulujen peruskorjauksista.

Suunnittelumme lähtökohtana on laadukas arkkitehtuuri, jonka perustana on loppukäyttäjän tarpeet ja toiveet sekä tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet. Huomioimme suunnittelussa toiminnalliset kokonaisuudet ja taloudellisen tehokkuuden. Suunnittelussa ja rakentamisessa olemme harkitsevan avoimia uusille innovaatioille ja näkemyksille. Omaamme neuvottelutaitoa ja toteutamme yhteiseen päämäärään etenevää joustavaa suunnittelua. Yhteistyö muiden rakennusalan osaajien kanssa on vahvuutemme. Yhteistyökumppaneinamme ovat rakennuttajat, rakenne-, LVIA-, sähkö-, akustiikka-, sisustus- ja pihasuunnittelijat. Voimme tarjota kokonaissuunnittelua yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä myös KVR-hankkeiden suunnittelua rakennusliikkeiden kanssa.

Tekninen valmius

Käytössämme on monipuoliset ja ajantasaiset suunnitteluohjelmat. Kohteet suunnitellaan tuotemallipohjaisesti käyttäen ArchiCAD- suunnitteluohjelmaa. Suunnitelmien havainnollistamisessa käytämme Artlantis Render visualisointiohjelmaa.